Fornite đem về hơn 9 tỉ USD cho Epic trong 2 năm đầu ra mắt

Admin
  • Replies: 0
Fornite đem về hơn 9 tỉ USD cho Epic trong 2 năm đầu ra mắt


Theo tài liệu đưa ra trước tòa trong vụ kiện Apple vs Epic Games, Fornite đã kiếm được 5 tỉ USD doanh thu trong năm đầu tiên ra mắt (2018), và tính chung cả 2018 và 2019 thì số tiền trò chơi này đem về cho công ty là hơn 9 tỉ USD. Tài liệu không cho biết về lợi nhuận của Fornite, nhưng cả Epic trong hai năm này ghi nhận 5,5 tỉ USD lợi nhuận.

Số tiền mà Fornite đem về cho Epic vượt xa các sản phẩm còn lại của công ty. Các tài liệu này cho thấy trong 2018 và 2019, “những tựa game khác” ghi nhận chỉ 108 triệu USD doanh thu, còn engine Unreal của công ty thì thu về 221 triệu USD. Trong khi đó, Epic Game Store ra mắt từ 2018, thu được 235 triệu USD trong hai năm đầu tiên.
 
Top