Các ứng dụng nhà trường chia sẻ dữ liệu của học sinh cho bên thứ ba, Android nhiều hơn iOS gấp 8 lần

Admin
  • Replies: 7
Các ứng dụng nhà trường chia sẻ dữ liệu của học sinh cho bên thứ ba, Android nhiều hơn iOS gấp 8 lần


Theo một thống kê từ Me2B Alliance thì các ứng dụng từ các trường học nói chung đang vi phạm bảo mật, chia sẻ dữ liệu của học sinh đến các bên thứ ba. Đây là điều đáng lo ngại và Me2B cho rằng không được có bất kỳ thông tin dữ liệu của học sinh được sử dụng cho mục đích quảng cáo. Những dữ liệu này có thể bao gồm thông tin cá nhân của một học sinh (tên tuổi, hình ảnh, hình ảnh, video) ngoài các dữ liệu điểm số, thành tích, môn học chuyên môn,…

Các dữ liệu được thu thập dựa trên hình thức thông qua việc sử dụng camera, microphone và ID của thiết bị mà học sinh sử dụng.

sdk_me2b_data.jpg

Đáng chú ý hơn, thông qua sơ đồ trên có đến 91% ứng dụng của nhà trường trên nền tảng Android “có rủi ro lớn” gửi thông tin của học sinh đến các bên thứ ba, iOS thì chiếm 26%. Còn ở mức ”rủi ro cực kỳ lớn" Android chiếm 20%, iOS chỉ 2,6%, có nghĩa rằng các ứng dụng Android chia sẻ cao gấp 8 lần iOS.

Lấy cụ thể trong 10 app trường học hiện nay thì có đến 6 app (60%) thu thập dữ liệu và chia sẻ cho bên thứ ba, trong đó tất nhiên có Google và Facebook cùng với nhiều bên khác nữa.

Me2B Alliance gửi lời khen đến tính năng App Tracking Transparency trên iOS 14.5 nhằm giảm thiểu rủi ro chia sẻ dữ liệu kể trên, lưu ý là chỉ giảm thiểu chứ không ngăn chặn hoàn toàn được việc thu thập data. Người dùng hiện nay thậm chí còn không rõ rằng những thông tin gì của họ được chia sẻ ra ngoài, đây vốn dĩ là thứ quan trọng trên hết, và các ứng dụng trên Google Play Store, App Store cần minh bạch hơn về điều này.
 
Admin Member
Comment 1
 
View previous replies…
Admin Member
AdminLấy cụ thể trong 10 app trường học hiện nay thì có đến 6 app (60%) thu thập dữ liệu và chia sẻ cho bên thứ ba, trong đó tất nhiên có Google và Facebook cùng với nhiều bên khác nữa.Lấy cụ thể trong 10 app trường học hiện nay thì có đến 6 app (60%) thu thập dữ liệu và chia sẻ cho bên thứ ba, trong đó tất nhiên có Google và Facebook cùng với nhiều bên khác nữa.
 
Admin Member
AdminLấy cụ thể trong 10 app trường học hiện nay thì có đến 6 app (60%) thu thập dữ liệu và chia sẻ cho bên thứ ba, trong đó tất nhiên có Google và Facebook cùng với nhiều bên khác nữa.Lấy cụ thể trong 10 app trường học hiện nay thì có đến 6 app (60%) thu thập dữ liệu và chia sẻ cho bên thứ ba, trong đó tất nhiên có Google và Facebook cùng với nhiều bên khác nữa.
 
Admin Member
Lấy cụ thể trong 10 app trường học hiện nay thì có đến 6 app (60%) thu thập dữ liệu và chia sẻ cho bên thứ ba, trong đó tất nhiên có Google và Facebook cùng với nhiều bên khác nữa.Lấy cụ thể trong 10 app trường học hiện nay thì có đến 6 app (60%) thu thập dữ liệu và chia sẻ cho bên thứ ba, trong đó tất nhiên có Google và Facebook cùng với nhiều bên khác nữa.
Admin32131231231231231 1 3123 12313
 
Admin Member
Lấy cụ thể trong 10 app trường học hiện nay thì có đến 6 app (60%) thu thập dữ liệu và chia sẻ cho bên thứ ba, trong đó tất nhiên có Google và Facebook cùng với nhiều bên khác nữa.
 
Top